Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Her finner du svaret på de mest stilte spørsmålene som styret og vaktmester har fått.

 • Hva følger andelen?
  • Ved salg av andel skal følgende overføres til ny andelseier:
   TV-dekoder, internettilkobling (boks fra Lynet), nøkler til inngangsdør (for blokker; nøkler til hoveddør, leilighetsdør, garasjeport, kjeller, kjølebod, sportsbod og garasjeportåpner), parkeringsbevis (hvis utvendig oppstillingsplass følger andelen).
 • Interessert i styrearbeid, eller å bidra til borettslaget?
  • Ta kontakt med styret, så videreformidles dette til vår valgkomité.
  • Har du lyst til å finne på noe i borettslaget for alle, bare ta kontakt med styret så finner vi ut hva vi kan bidra med!
 • Hvem skal jeg kontakte?
  • Vi har laget en så detaljert oversikt som mulig for å hjelpe beboere med å finne ut hvem de skal kontakte. Se Hvem kontakter jeg?
  • Utenom styrets og/eller vaktmesters telefontid må hver enkelt andelseier selv besørge skadebegrensning og/eller utbedring.
   • Vannlekkasje fra rør:
    Ta kontakt med et rørleggerfirma som har døgnvakt. Disse har også som regel samarbeidspartnere hvis de ikke har anledning til å hjelpe.
   • Vanninntrengning fra utsiden
    Kontakt en blikkenslager / taktekker, eller snekkerfirma med døgnvakt.
   • Strømbrudd eller annet relatert til elektriske installasjoner
    Kontakt et elektrikerfirma med døgnvakt
   • Låst ute av leilighet
    Kontakt en låsesmed med døgnvakt.
   • Garasjeport i felles garasjeanlegg som ikke går opp
    Fristil motor på porten og løft porten opp manuelt. Ved siden av panelet for å betjene porten ligger brukerveiledning for porten. Se i denne for hvordan å fristille motor.
    Om vinteren er det viktig at porten også lukkes igjen etter at man har kjørt ut/inn, ellers kan vannrør og andre installasjoner fryse! 
 • Jeg vil ha informasjon fra styret på epost
  • Fyll ut skjemaet, så settes du på vår e-postliste
 • Sikringsskapet er låst og jeg mangler nøkkel til dette
  • Sikringsskap skal til en hver tid holdes låst av sikkerhetsmessige årsaker. Nøkler til skapene er standard og kan skaffes hos de fleste jernvarebutikker som Maxbo, Jernia, Clas Ohlson m.fl
 • Jeg har tenkt til å skaffe meg husdyr. Hvilke regler gjelder for dette?
 • Kan jeg leie fellesrommet? Når er fellesrommet ledig?
  • Informasjon om fellesrommet finner du her.
 • Jeg trenger garasjeportåpner
 • Jeg ønsker å leie parkeringsplass
 • Jeg ønsker å lade el-bil
 • Jeg får en gjest som kjører el-bil, hvordan kan han/hun lade el-bilen
 • Porttelefonen/callinganlegget virker ikke.
  • Ta kontakt med vaktmester, så kan det være at han har mulighet til å se på problemet. Anlegget på utgangsdøren er felles og skjøtes av borettslaget, mens selve porttelefonen tilhører den enkelte andel. Ved feil på selve porttelefonen må andelseier dekke reparasjon/skifte av denne selv. Vaktmester kan muligens være behjelpelig med dette.
 • Jeg har parkeringsplass/garasje, men ikke bil, og ønsker å leie ut denne. 
  • Hver enkelt andelseier kan leie ut sin egen parkeringsplass/garasje som de måtte ønske. Trenger du en mal for leiekontrakt, så kan man få oversendt en kopi av den borettslaget benytter for sine parkeringsplasser, og så fjerner man bare det som ikke vil være gjeldende. Borettslaget har noen krav ved utleie av parkeringsplass:
   • Andelseier skal sende styret en kopi av leiekontrakten, og denne skal inneholde kontaktinformasjon for den som leier plassen for at borettslaget skal ha mulighet til å kontakte riktig person hvis kjøretøyet av en eller annen grunn må flyttes.
   • Kontrakten skal ha med at borettslagets kjøre- og parkeringsbestemmelser gjelder for leieforholdet.
   • Kontrakten skal inneholde en klausul som automatisk avslutter leieforholdet når en av partene flytter.
   • Utleier svarer for eventuelle tap av portåpner eller nøkler til garasjen.
 • Jeg vil pusse opp badet mitt, hva gjør jeg?
  • Oppussing av våtrom er søknadspliktig til styret. Søknad sendes til styret med beskrivelse av arbeid som tenkes gjennomført. Styret vil behandle søknaden og gi tilbakemelding i form av godkjennelse eller avslag. Hvis du får avslag vil dette være begrunnet med hvorfor, og hva som eventuelt må gjøres/endres.
 • Jeg vil bygge på rekkehuset mitt, hva gjør jeg?
  • Utbygging av rekkehus er søknadspliktig til styret og kommunen. En søknad som inneholder arkitekttegninger av dagens situasjon og situasjon etter utbygging må sendes til styret. Styret vil behandle søknaden og gi tilbakemelding i form av godkjennelse eller avslag. Hvis du får avslag vil dette være begrunnet med hvorfor, og hva som må gjøres/endres. Eventuell godkjennelse utstedt av styret må følge søknaden til kommunen.
 • Jeg vil montere varmepumpe
  • Montering av varmepumpe tillates generelt, men vurderes i hvert enkelt tilfelle. Gjør deg kjent med prosessen og hva du må gjøre for å kunne montere varmepumpe ved å  «Varmepumpe» i våre vedtekter
 • Jeg vil innglasse balkongen min.
  • Borettslaget tillater innglassing av balkong i blokkene. Dette er søknadspliktig til styret, og styret vil behandle søknaden og gi tilbakemelding i form av godkjennelse eller avslag. Hvis du får avslag vil dette være begrunnet med hvorfor, og hva som må gjøres/endres.
  • Forutsetning for å kunne få godkjent innglassing er at denne vil være identisk med andre innglassinger i borettslaget.
 • Jeg vil pusse opp innvendig
  • Oppussing innvendig er noe alle har mulighet til å gjøre. Foruten oppussing av bad, så er generell oppussing innvendig ikke søknadspliktig. Rømningsveier (vinduer, dører m.m) kan ikke flyttes eller på annen måte blokkeres. For rekkehus må det påses at bærende konstruksjoner ikke berøres i forbindelse med oppussing. Husordensreglene omtaler støy, og det er viktig at tidene oppgitt her blir overholdt. Vi anbefaler også at alle varsler sine naboer i god tid før oppussing begynner, slik at naboene er forberedt på at det kan komme en periode med mer støy enn vanlig.
 • Jeg ønsker å leie ut min andel
  • Det er mulig å leie ut deler av en andel, eller hele andelen, såkalt bruksoverlating. Regelverket rundt dette er beskrevet i våre vedtekter og Lov om burettslag. Det gjelder forskjellig regelverk for om hele eller kun deler av andelen skal bruksoverlates. Framleie av hele andelen tillates ikke utover en periode på 3 år.
 • Når er det dugnad og når kommer container?
  • Dugnad avholdes ikke på samme dato hvert år, men den er som regel en gang mellom de siste ukene i april og de første ukene i mai. Vi anbefaler at alle som har mulighet deltar på dugnad for å gjøre borettslaget fint før 17. mai og sommeren.
  • I forbindelse med dugnad bestiller borettslaget containere som beboere kan kaste sitt avfall i. Disse blir som regel satt ut 1-2 uker før dugnaden og blir stående 1-2 uker etter dugnaden. Container vil ha oppslag på siden som forklarer hva som kan og ikke skal kastes i disse.
 • Når avholdes generalforsamlingen?
  • Generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret vil varsle om når generalforsamlingen skal avholdes, samt hvilke frister som gjelder for å sende inn forslag som skal stilles til generalforsamlingen. Dette vil bli varslet i god tid.
 • Jeg vil fremme et forslag til Generalforsamlingen, hva gjør jeg?
  • Andelseiere kan fremme forslag for Generalforsamlingen.
  • Alle forslag som ønskes fremmet til Generalforsamlingen sendes til styret. Forslagene må leveres innen annonsert frist. Forslaget må være konkret, detaljert og inneholde bakgrunn og et forslag til vedtak som kan stemmes over.
  • Valgkomitéen fremmer for Generalforsamlingen sine forslag på medlemmer til styret og utvalg.
 • Jeg vil klage på ilagt kontrollsanksjon
  • Hvis du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av vårt parkeringsselskap og ønsker å klage på denne, finner du informasjon om hvordan dette gjøres nederst på kontrollsanksjonen. Klage på ilagt kontrollsanksjon skal kun rettes til parkeringsselskapet.