Rørrehabiliteringsprosjektet

Her finner du nyttig informasjon etter rørrehabiliteringsprosjektet som ble gjennomført i blokkene i perioden desember 2019 – desember 2020.

Boligbok: Viktig informasjon ang. normalt vedlikehold!

BAKGRUNNSINFORMASJON
Lutvannkollen Borettslag har i mange år hatt problemer med lekkasje fra rør, sluk m.m i blokkene. Dette sett opp mot alderen på vann- og avløpsrør i blokkene i borettslaget, og hvilken sammensetning disse har, gjør at det har kommet til et punkt hvor borettslaget har måttet se på vedlikehold/utskiftning av felles rør- og avløpsinstallasjoner i blokkene.

Generalforsamlingen i 2014 behandlet også et forslag fra Ole Reistads vei 11 ang. rehabilitering av våtrom i blokkene. Her ble det vedtatt at det kommende styret skulle innhente en tilstandsrapport og kostnadsoverslag for dette.

Norconsult AS og Dalan Advokater sine bemerkninger til Generalforsamlingen

OMFANG
Gjennomføringen av prosjektet omfattet, i korte trekk, for leiligheter

 • Utskifting av felles rør- og avløpsinstallasjoner, også på kjøkken for 2-roms leiligheter.
 • Demontering av eksisterende utstyr/innredning i våtrom.
 • Remontering av eksisterende utstyr/innredning, med unntak av klosett.
 • Gjenoppbygging av våtrom etter Byggebransjens Våtromsnorm og Byggteknisk Forskrift.
 • Demontering og remontering av kjøkkeninnredning i 2-roms leiligheter.
 • Etterisolering av rørkasser på kjøkken i 2-roms leiligheter.
 • Vannskadesikre rørføringer.
 • Fliser på gulv og på våtrommets vegger.
 • Varmekabler.
 • Nytt klosett.

Gjennomføringen av prosjektet omfattet også

 • Istandsettelse av 4 nye enheter for salg
 • Istandsettelse av nytt fellesrom

Utskifting av sikringsskap
Mange av sikringsskapene er av eldre sort, og derfor modne for utskifting. Alle gamle sikringsskap, samt også de sikringsskap som eventuelt er skiftet men hvor dokumentasjon ikke er mulig å fremskaffe, blir skiftet. 

INNVIRKNING OG ØKONOMI
For andelseiere utgjorde utskifting av rør- og avløpsinstallasjoner en praktisk ulempe og en økonomisk endring. 

For andelseiere i blokkene medførte dette en økning i felleskostnader og fellesgjeld. For andelseiere i rekkehusene medførte prosjektet ingen endring i felleskostnaden, men fellesgjelden økte.

Av hensyn til ryddighet og oversiktlighet i fordelingen av kostnadene ble det tatt opp to separate pantelån; ett til den delen som skal nedbetales av hele borettslaget i fellesskap etter den gjeldende fordelingsnøkkelen, og ett som nedbetales av andelseierne i blokkene, også innenfor den gjeldende fordelingsnøkkelen.

Fellesgjeld etter endt prosjekt per andel, var anslått til å bli som oppgitt under. Endelig fellesgjeld fremkommer på den enkeltes ligningspapirer. 

Rekkehusandel:
Økning av fellesgjeld med 105.000 – 120.000

1-roms leilighet: 
Økning i felleskostnad på kr. 350 til kr. 400 per måned
Økning av fellesgjeld med 105.000 – 125.000

2-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 475 til kr. 550 per måned
Økning av fellesgjeld med 160.000 – 170.000

3-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 650 til kr. 750 per måned
Økning i fellesgjeld med 220.000 – 230.000

4-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 750 til kr. 850 per måned
Økning i fellesgjeld med 245.000 – 255.000