Avfallshåndtering

I borettslaget har vi kildesortering. Vi sorter matavfall (grønn pose), plastavfall (lilla pose), restavfall, papp og papir og glass-og metallemballasje. Poser til mat- og plastavfall fås gratis i de fleste matbutikker.

Søppel og annet skal ikke hensettes utenfor søppelanleggene. Hvis det er fullt i søppelanlegget må man finne seg et annet søppelanlegg i borettslaget hvor det er plass.

Spesialavfall som elektronikk, batterier, maling, lakk, lim og løsemidler må hver enkelt levere på godkjent sted. Elektronikk leveres der hvor tilsvarende elektronikk selges, mens maling og diverse kan leveres på miljøstasjonen på Circle K.

På Lindeberglokalet, på Lindeberg senter ved siden av Kiwi, samt på Trostereud minigjenbruksstasjon, kan man levere ting til ombruk, levere avfall og kildesortere det du ikke kan kaste hjemme i restavfallet. Les mer om Lindeberglokalet her. Les mer om Trosterud minigjenbruksstasjon her

I forbindelse med dugnaden på våren hvert år besørger borettslaget containere for større avfall fra boenhetene. Det er beskrevet på stor lapp ved containerne hva som kan kastes i disse og hva som ikke kan kastes. Vennligst overhold dette så vi slipper ekstra kostnader i form av avviksgebyr. Borettslaget besørger også bur til småelektronikk i forbindelse med dugnaden. Disse burene er til mindre elektronikk som TV, mikrobølgeovner, radioer, stereoanlegg o.l. Større elektriske apparater som kjøleskap, komfyrer, frysere o.l må hver enkelt selv besørge fjerning av.

Vi har også søppelkasser rundt om i borettslaget til mindre typer avfall, som for eksempel papir fra isen på en varm sommerdag, posen med avføring fra hunder, lommerusk m.m