Infoskriv September / Oktober 2022

ØKNING AV FELLESKOSTNADER
Felleskostnadene øker med 8% per 01.01.2023. 

PRIS FOR LADING
Prisen per kWh på den enkeltes ladestasjon vil f.o.m 1. november 2022 øke til kr. 2,50 per kWh.

CONTAINER FOR HAGEAVFALL
Vi minner om at containere for hageavfall blir satt ut på mandag, på ballbanen.

Det blir to containere, en til hageavfall (grønt som busker, kvist o.l) og en til jord / gravemasser (plantejord, litt grus o.l). 

Vennligst sørg for at du kaster i riktig container!

RENS AV TAKRENNER OG TAKSLUK
Rens av takrenner og taksluk er bestilt. Dette vil bli gjort så raskt som mulig etter at mesteparten av løvet har falt. Vi kommer med nærmere informasjon om når dette vil finne sted.

NY STRØMKABEL TIL LUTVANN LEIR
Det skal strekkes en ny strømkabel til Lutvann leir, og den skal legges fra midt i innkjøringen til Ole Reistads vei og i en mest mulig rett linje opp til Lutvann leir. Dette vil medføre grave- og anleggsarbeid på vårt område. Det er planlagt oppstart mandag 3. oktober. Vi kommer med mer informasjon om påvirkningen dette vil ha på de enkelte når fremdriftsplanen foreligger.

FORBEREDELSE TIL VINTEREN – VARMEKABLER OG TRÆR I VEIBANE
Nå nærmer den kaldere tiden seg, og det er på tide å skru på varmekabler for utvendig rør / kraner. Viktig at alle husker dette slik at man unngår ødelagte / sprukne rør. 

Vennligst sørg for at trær o.l ikke henger ut i veibanen, slik at vi slipper å dra med dette når vi brøyter.

REKKEHUSGARASJER – VEIEN VIDERE
Som tidligere informert ønsker vi å avholde et informasjonsmøte om garasjene som tilhører rekkehusene og veien videre. 

Dette møtet vil finne sted i borettslagets fellesrom mandag 10. oktober kl. 18:00

Vel møtt!

FORBEREDELSE TIL VINTEREN – VARME PÅ KJØKKEN I 2-ROMS
Vi ønsker å minne om at kjøkken i 2-roms leiligheter må ha tilstrekkelig varme på kjøkken, slik at vannrør ikke fryser. Dette er spesielt viktig å tenke på hvis man skal reise bort.

KNEKTE NØKLER I LÅSER
Vi har den siste tiden fått flere meldinger om knekte nøkler i låser i oppgangsdørene. Vi er overrasket over at den som har knekt sin nøkkel ikke har gitt beskjed om dette til styret eller vaktmester. Knekt nøkkel i lås kan skje, og da er det viktig at vi får beskjed umiddelbart slik at vi kan fikse dette så raskt som mulig.