Infoskriv Mars 2021

OVERLEVERING RØRREHABILITERING
Sans Bygg har ferdigstilt sine arbeider i forbindelse med rørrehabiliteringen og prosjektet blir nå overlevert til borettslaget og reklamasjonsperioden på 5 år begynner. Det er viktig, hvis du har en reklamasjon på utførelse e.l, at dette meldes til Sans Bygg i løpet av kort tid og senest innen torsdag 18. mars 2021!

UTVIDET PARKERING I FORBINDELSE MED PÅSKEN
I forbindelse med påsken åpner vi opp for utvidet parkering på følgende plasser:

  • Snuplass foran Lindebergåsen 47
  • Ballbanen

OBS! Vennligst ikke parker foran eventuelle større snøhauger da dette er deponier for snø ved brøyting. 

GENERALFORSAMLING 2021
Styret ser at det kan bli vanskelig, grunnet smittevernsituasjon, å gjennomføre generalforsamling på tidligere annonsert dato (5. mai 2021). OBOS har en løsning for gjennomføring av generalforsamling elektronisk via sin tjeneste Vibbo, men styret ønsker at en fysisk generalforsamling gjennomføres hvis dette blir mulig innen lovpålagt frist. Vi ønsker derfor å avvente litt med å annonsere dato for generalforsamling, og vil komme tilbake med ny dato på et senere tidspunkt.  

DUGNAD / CONTAINER
Hvis det ikke er mulig å gjennomføre dugnad i år grunnet smittevernrestriksjoner vil styret bestille, som i fjor, et firma til å utføre de oppgaver våre flinke beboere vanligvis tar hånd om.

Container for husgeråd, som bur for elektrisk avfall tar vi sikte på å utplassere som normalt i slutten av april eller begynnelsen av mai. 

SØPPELKASSER I BORETTSLAGET
Styret har sett at det mangler noen søppelkasser i borettslaget, og vi har også fått innspill fra noen at det trolig vil være et preventivt virkemiddel mot forsøpling å sette opp flere søppelkasser. Styret vil gjennomgå området med sikte på å erstatte de søppelkasser som mangler, samt finne egnede steder til flere.

Vi ønsker å presisere at at søppelbrønnene i borettslaget også kan benyttes til å kaste små mengder søppel som hundeposer, papir fra iskrem, tyggis, lommerusk og lignende. 

KONTROLL AV FELLESAREALER
Kontroll av fellesarealer for å avdekke mørke lamper m.m vil bli gjennomført ca. hver 14 dag. Skulle du allikevel oppdage at det er noe som ikke virker som det skal oppfordrer vi til å bruke skjemaet for å melde feil som du finner på våre hjemmesider, eller sender en e-post til vår vaktmester.

ÅPNE HOVEDDØRER
Styret har fått noen henvendelser på at hoveddører holdes åpne ved å legge dørmatter i oppgangen i veien for døren, steiner og treplanker plassert i dørkarm mellom karm og dør eller at tunge ting settes foran døren. Vi minner om at hoveddører ikke skal holdes åpne med mindre det foregår inn- eller utbæring. Det er også viktig at det ikke plasseres ting som steiner og planker mellom dør og dørkarm da dette medvirker til å ødelegge dører og dørpumper, som igjen medfører unødvendige merkostnader!

SMITTEVERN
Vi ber alle våre beboere ta vare på seg selv, holde seg oppdatert på situasjonen og smittevernregler, og følge nasjonale og lokale bestemmelser!