Infoskriv 2 Juni 2021

GENERALFORSAMLING
Innkalling til Generalforsamling er delt ut. Hvis gjeldende smittevernregler tillater avholdes denne med fysisk oppmøte på Radisson Blu Alna. De som trenger å benytte kjøretøy for å komme seg til hotellet bes gi beskjed til styret per e-post, så skal vi ordne med dette. Skulle gjeldende smittevernregler gjøre det umulig å gjennomføre Generalforsamling med fysisk oppmøte vil den gjennomføres digitalt ved hjelp av OBOS sin tjeneste. 

TV-AVTALE
Etter gjennomgang med et par leverandører av TV-tjenester har styret fornyet avtalen med Telenor, til en bedre pris med nytt og bedre utstyr. Vi trekker kostnaden for denne avtalen ut av felleskostnadene og legger den til som en egen linje på fakturaen for felleskostnader slik at alle betaler det samme for den samme tjenesten. Pris per andel er kr. 299,- per måned. Ny dekoder leveres i slutten av august / begynnelsen av september. Mer informasjon kommer. 

ENDRING AV FELLESKOSTNADER
Da vi velger å ta TV-avtalen ut av felleskostnadene og legger den til som en egen linje på samme faktura så vil vi justere felleskostnaden ned med 7,5% f.o.m 1. august 2021. Økning i kostnader for blokkbeboere grunnet rehabilitering kommer vi snart tilbake til.

FELLESROM
Vi håper det nye fellesrommet er ferdig og klart for bruk igjen fra 1. september 2021

AVFALL FRA OPPUSSING O.L
Den siste tiden har det vært mange som har pusset opp og fornyet hjemme. Dette medfører en del mengder avfall som avfallsanleggene i borettslaget ikke er dimensjonert for. Har dere masse plast, isopor, papp o.l etter oppussing / levering av møbler, så ber vi dere så langt som mulig å levere dette på Haraldrud gjenbruksstasjon slik at kapasiteten i vårt avfallsanlegg ikke sprenges. 

BALLBANEN
Det blir en oppgradering av ballbanen i løpet av juni / juli. Ødelagt gjerde vil bli fjernet, det settes opp en liten “tribune”, redskapsbod og en egen ballbinge. Vi håper dette blir bra og mye brukt! Takk til VMU for godt arbeid i dette prosjektet!

SOMMERFERIE
Styret har sommerferie i perioden 28. juni til 9. august. I denne perioden håndterer vi bare kritiske henvendelser.

Vaktmester har sommerferie i uke 24, 29, 30 og 31. 

Vi ønsker alle våre beboere en riktig god sommer