Infoskriv Januar 2024

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Borettslagets ordinære generalforsamling avholdes onsdag 17. april. Det vil torsdag 11. april bli avholdt
beboermøte. Innkalling med agenda blir sendt i godt tid før forsamlingen

SAKER TIL VÅRENS GENERALFORSAMLING
Forslag som eiere ønsker behandlet av generalforsamlingen sendes til lutvannkollenstyre@gmail.com
innen 29. februar 2024.

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni
kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

OPPMERSKOM VEDRØRENDE BRØYTING
Om man møter på traktoren når det brøytes er det viktig at man går godt til siden slik at traktoren kommer godt forbi. Det kan lett oppstå trange situasjoner og dette må vi gjøre alle gjøre vårt beste for å unngå.

MELDE FRA OM FEIL/MANGLER
Styret minner om at man kan melde feil/mangler fra borettslagets hjemmeside

HVA GJØR MAN NÅR GARASJEPORT I FELLESGARASJEANLEGG IKKE GÅR OPP
Fristil motor på porten og løft porten opp manuelt. Ved siden av panelet for å betjene porten ligger
brukerveiledning for porten. Se i denne for hvordan å fristille motor.

Om vinteren er det viktig at porten også lukkes igjen etter at man har kjørt ut/inn, ellers kan vannrør og andre installasjoner fryse!