Infoskriv Januar 2023

SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN 2023
Generalforsamlingen 2023 vil finne sted 17. april 2023

Saker som ønskes fremmet for generalforsamlingen må være styret i hende innen 12. februar 2023.

TRAPPEVASK
Prisen for trappevask øker til kr. 135,- fra 1. mars 2023.

BRANNDØRER SOM HOLDES ÅPNE
Dørene til mellomgangene i blokkene er branndører. Funksjonen til disse er å ikke slippe røyk gjennom skulle det oppstå brann. Disse dørene skal IKKE skal holdes i åpen stilling, i og med at hele dørens funksjon da er ute av drift!

ARBEID I SIKRINGSSKAP
Abildsø Elektriske AS påbegynner jobben i sikringsskapene i rekkehusene denne uke. Det forventes at de vil bruke ca. 1 time i hver enhet. Det skal byttes overganspisker hos alle, samt settes inn overlastvern og overspenningsvern der dette ikke eksistere.

TILBUD PÅ NYTT SIKRINGSSKAP
Abildsø Elektriske AS som har arbeidet i sikringsskapene har tilbudt beboerne i rekkehusene fastpris på utskifting til nytt sikringsskap. Dette ble sendt ut per SMS, og under finnes supplerende informasjon.


Tilbudet er som følger:

  • 2 rader renoveringsramme for sikringsskap
  • 10 stk jordfeilautomater (10A – 16A – 20A).
  • Merking av kurser og levering av oppdatert kursfortegnelse.

Pris: Kr 11.000,- inkl.mva

Tillegg pr. ekstra kurssikring utover de 10 som er inkludert i tilbudet : Kr 890,- inkl.mva

Følgende forbehold er tatt:

  • At det ikke er jordfeil på eksisterende kurser (eventuell utbedring av jordfeil faktureres etter medgått tid og materiell ).
  • Montering kan utføres på dagtid mellom 0700 – 1500.
  • Området hvor montering finner sted er tilstrekkelig ryddet.

De som ønsker å bestille dette sender bestilling per e-post til styret, som videreformidler til Abildsø Elektriske AS. Bestillingen er bindende.

Bestillingsfrist settes til tirsdag 26. januar 2023.