Infoskriv Februar 2023

LUFTING I BLOKKENE
Vi opplever noen henvendelser fra beboere om svarte merker på silikon på badet. Slike merker kommer i
de fleste tilfeller av høy luftfuktighet / vann og kan vaskes bort – men, det vil fortsette å komme tilbake hvis luftfuktigheten fortsatt vedvarer. Det er viktig å tørke opp vann på badet hvis det ligger mye av det etter dusjing/bading, samt å lufte godt hver dag. Det anbefales at vinduer i hver ende av andelen er åpen minst 15 minutter hver dag – uavhengig av utetemperaturen – samt at døren til badet i samme periode også holdes åpen. Dette er med på gi bedre luftkvalitet inne ved at gammel tung luft blir trukket ut og erstattet med ny frisk luft. Ny frisk luft er enklere å varme opp enn å holde gammel tung luft varm!

MELDING FRA OBOS – ÅRSKONTINGENT MEDEIER
I år gjøres det endringer i hvordan årskontingenten for medlemskap i OBOS faktureres. Tidligere har
personer som er registrert som medeiere i blitt fakturert for årskontingenten via felleskostnadene i mars.
Fra 2023 vil medeiere motta en egen faktura for årskontingenten i OBOS. Årskontingenten i OBOS er 200 kr.

Denne endringen gjelder kun medeiere, ikke hovedeier av andelen. Hovedeier vil fremdeles få sin
årskontingent fakturert gjennom felleskostnadene.


INFORMASJON FRA LYNET
Lynet vil i tiden som kommer iverksette en verifiseringsprosess som hindrer internettbruk for beboerne,
inntil prosessen er gjennomført. Prosessen tar kun noen få minutter å fullføre. Identitetskontrollen kan kun gjennomføres når beboeren er koblet til sitt eget Lynet-nett. Kontrollen kan altså ikke gjennomføres på jobb eller på mobilnett 4G/ 5G.

Bakgrunnen er at Lynet Internett og andre internettilbydere plikter å kunne identifisere sine
sluttbrukere. Dette følger blant annet av ekomloven § 2-8. I forbindelse med at de nye reglene for lagring
av IP-adresser (jf. ekomloven § 2-8 a og b) også har trådt i kraft har vi besluttet å gjennomføre en
identitetskontroll i flere av våre boligsammenslutninger.


RENS AV VENTILASJONSANLEGG I BLOKKENE
I uke 12 (20. mars til 24. mars) blir det gjennomført rens av ventilasjonsanlegget i blokkene av Aktiv
Ventilasjon AS. I denne forbindelse trenger de tilgang til alle leiligheter – dette er meget viktig med tanke på brannsikkerhet og inneklima er det veldig viktig.

Aktiv Ventilasjon AS vil henge lapp på dørene til den enkelte med dag/tid. Alle får tildelt en tid, så
ingen behøver å være hjemme hele dagen.

Manglende tilgang til leilighet kan medføre at man blir fakturert for ekstra oppmøte.


VIBBO.no
Vi anbefaler alle beboere å logge inn på Vibbo.no og sjekke at riktig mobilnummer ligger inne, samt
aktivere samtykke for elektronisk kommunikasjon. På denne måten vil du motta informasjon som
borettslaget sender på SMS.