Infoskriv Desember 2021

UTVIDET PARKERING I FORBINDELSE MED JULEN
Som tidligere år utvider vi parkeringen for gjester i forbindelse. Hvis gjesteparkering er full kan følgende steder benyttes (med de forbehold som nevnt) i perioden 22. desember 2021 til 4. januar 2022.

  • Ballbanen – så lenge det ikke er lagt is på denne
  • Snuplassen foran Lindebergåsen 47B

Husk at det må parkeres fornuftig, slik at det blir plass til flest mulig hvis det skulle være fullt på gjesteparkeringene!

SNØ PÅ BALKONGER
Ved snøfall må alle sørge for å fjerne så mye snø fra balkongene som mulig.

JULETRÆR
Juletrær som skal kastes kan legges på gressplen ved gjesteparkeringen. Frist for dette kommer så raskt vi får datoen fra Oslo kommune.

STØY
Styret har den siste tiden fått noen henvendelser om at stilletiden i husordensreglementet, se våre hjemmesider, ikke overholdes. 

Det er lytt i blokkene når klokken drar seg mot sene timer og det ellers er mindre aktivitet i leilighetene/bygget. Da høres lettere ting som stoler som dras langs gulvet, ting som mistes i gulvet m.m. Vi håper alle kan vise hensyn til sine naboer og ta dette i betraktning, spesielt da vi er på vei inn i en tid med mer besøk enn ellers i året. 

MATFETT
Julen er synonymt med mat, gjerne fet mat. Det er viktig at dette fettet ikke blir skylt ned i avløp (vask, toalett m.m), men settes til side i en bolle e.l til det har stivnet, og så kastes som matavfall (grønn pose)!

JULEFERIE
Styret har juleferie f.o.m mandag 20. desember 2020 t.o.m søndag 2. januar 2021. I denne perioden kan det ikke forventes svar på e-post. Ved kritiske henvendelser (vannlekkasjer, åpne garasjeporter o.l), vennligst ta kontakt med oss per telefon. 

Vi ønsker alle en God Jul 
& Godt Nytt År!