Infoskriv August 2021

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
Protokoll fra årets generalforsamling er nå tilgjengelig på vår hjemmeside under “Nyttig” → “Nøkkelopplysninger”

POSTKASSER I REKKEHUS
Det er bestilt nye postkasser med lås. Det kommer nærmere informasjon om når disse leveres. I postkassene deres er det delt ut et lite informasjonsskriv med vedlegg som må fylles ut og returneres til styret. 

REKLAMASJON SANS BYGG
Ved feil i forbindelse med rørrehabilitering må reklamasjon på dette rettes direkte til Sans Bygg, helst skriftlig. Sett gjerne styret på kopi hvis du sender en reklamasjon.

Får du ikke det svaret / hjelpen du mener du har krav på fra Sans Bygg, vennligst ta kontakt med styret og vi vil undersøke saken.

OPPMERKING PARKERINGSPLASSER
Grunnet en misforståelse mellom styret og de som skulle merke opp parkeringsplasser ble dette dessverre ikke gjennomført som annonsert. Ny dato for dette er satt til 18. august under forutsetning om godt vær.

BALLBANE
Leveranse av utstyr for oppgradering av ballbane har dessverre blitt forsinket. Det forventes at arbeidene startes opp og fullføres i løpet av september.

TV-AVTALE
Telenor begynner snart utsending av nye dekodere til alle beboere. Mer informasjon om dette, og installasjon kommer.

FERIE VAKTMESTER
Vaktmester har ferie 1. september til 9. september