Infoskriv 2 Mai 2020

GENERALFORSAMLING 2020
Det vil fra 15. juni 2020 trolig åpnes for forsamlinger på inntil 200 personer. Vi tar sikte på å avholde generalforsamling onsdag 17. juni 2020, kl 18:00 på Radisson Blu Alna (hotellet ved Circle K).

På grunn av smittevern må vi være nøye med hvordan dette gjennomføres:

  • Kun sideinngangen som er i nedkjøringen til Circle K kan benyttes.
  • Man blir sluppet inn 1 og 1. 
  • Alle holder avstand mens man venter på å bli sluppet inn. 
  • Når man har kommet inn finner man seg en stol og setter seg.
  • Når møtet er over blir man sluppet ut en og en.

De som ønsker / trenger å benytte bil for å komme seg til hotellet kan parkere gratis på baksiden av hotellet.

Det vil være åpent for registrering og inngang fra kl. 17:30

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Generalforsamlingen blir kun avholdt hvis regjeringen letter på restriksjonene. Vi gir endelig beskjed innen 16. juni 2020 om den avholdes eller ikke. 

Hvis Generalforsamlingen ikke kan avholdes med personlig oppmøte gjennomfører vi generalforsamlingen elektronisk. For å delta forutsetter dette at du har gitt OBOS samtykke til bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er da trolig kun de grunnleggende sakene (godkjennelse av regnskap, valg av verv o.l) som vil foreligge til behandling på en elektronisk generalforsamling. Grunnen til dette er at regnskapet bør være levert innen 30. juni hvert år, samt at mandater i styret bør fornyes på mer eller mindre samme tidspunkt årlig. Alle innkomne saker, andre forslag o.l som skal behandles (stemmes over) vil trolig måtte vente til en Generalforsamling med personlig oppmøte kan avholdes, men vi vil se an dette. Sistnevnte grunnet at det kanskje vil være spørsmål til sakene. 

Innkallingen til Generalforsamlingen kommer i postkassen i løpet av få dager.

BRIKKE TIL CIRCLE K LADESTASJONER
Vi har delt ut brikke til ladestasjoner til de vi vet som har bestilt ladestasjon. Hvis du ikke har fått brikke til ladestasjonen, vennligst send oss en e-post om det, og vi legger en brikke i postkassen din i løpet av noen dager.