Infoskriv April 2021

FEIING AV GARASJEANLEGG
Feiing av garasjeanlegg i blokkene blir utført onsdag 21. april 2021 i tidsrommet 08.00 – 18.00. Alle må sørge for å flytte sitt kjøretøy ut fra garasjeanlegget i dette tidsrommet. 

Det er åpent for parkering for beboere på gjesteparkeringen, ballbanen og snuplassen foran Lindebergåsen 47B i tidsrommet 20. april 2021 18:00 til 22. april 2021 18:00.

CONTAINER
Container for husgeråd og bur for småelektrisk avfall settes ut mandag 26. april 2021. Containerne blir stående til 10. mai 2021. Det skal IKKE benyttes annet enn gjennomsiktige søppelsekker. Det er IKKE tillatt å kaste spesialavfall – se oppslag på container! Hageavfall kan kastes i container. 

KONTROLL AV BRANNVERNUTSTYR
Kontroll av brannvernutstyr blir gjennomført av NOHA i år på følgende datoer:
– 10. mai 2021 08:00 – 16:00: Lindebergåsen 45 – 49 og Ole Reistads vei 1-3 
– 11. mai 2021, 08:00 – 18:00: Ole Reistads vei 21-33 og Ole Reistads vei 37 – 45
– 12. mai 2021, 08:00 – 16:00: Ole Reistads 5 – 11

Grunnet dagens situasjon kan de ikke gjennomføre kontrollen inne i den enkelte andel. Beboere i blokk bes sette brannslukker utenfor døren på dato som oppgitt over. Tekniker vil legge røykvarslerbatterier på dørmatten og alle skal skifte disse i sine røykvarslere samme dag. 

Beboere i rekkehusene, som er hjemme på dagtid, bes sette brannslukker på trappen 11. mai 2021. For de som ikke er hjemme vil tekniker fortsette arbeidet i tidsrommet 16:00 til 18:00 for å dekke de som ikke kunne tas på dagtid, samt dele ut røykvarsler batterier til alle som skiftes samme dag! 

DUGNAD
Det er vanskelig å gjennomføre dugnad etter gjeldende smittevernregler og råd, og styret har dermed bestemt å leie inn ekstra mannskap for å ta unna de oppgaver våre beboere vanligvis ordner på dugnaden.  

FORSØPLING
Den siste tiden har det vært en økning av forsøpling i oppganger, fellesarealer og på utearealer. Dette er ikke bra! Det er en ting at det er brudd på husordensreglementet, men det som er enda verre er at dette kan tiltrekke seg skadedyr. Det kan også være farlige med tanke på blokkerte rømningsveier o.l

KJØRING I BORETTSLAGET
Torsdag 8. april 2021 oppsto det en hendelse som medførte oppmøte av alle nødetater. Disse sperret naturlig nok internveiene grunnet størrelse og behov. Styret noterte seg da at det var en del som kom bak disse kjøretøyene og ble stående lenge for å vente på å komme forbi. Å stå til hinder for nødetater er ikke akseptabelt, og ut fra de observasjoner vi gjorde (bilene snudde), så var dette helt klart IKKE nødvendig kjøring – rett og slett bare latskap! 

Internveiene i borettslaget skal KUN benyttes til NØDVENDIG kjøring!!!