Infoskriv 2 Mars 2020

CORONAVIRUS – SMITTEVERN
I disse tider vil styret minne om viktigheten av smittevern. Følg med på nyheter, lokale medier og  informasjon på internett. Ta vare på deg selv og ta vare på andre. 

De som er mest utsatt for smitte er

 • Personer over 65 år.
 • Personer med underliggende kroniske sykdommer
 • Personer som røyker

Råd til personer i risikogruppene

 • Hold deg hjemme så mye som mulig
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), minimer kontakt / samvær. 

Generelle råd for å redusere risikoen for å bli smittet

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig
 • Pass på at de du bor sammen med vasker hender ofte. Dette gjelder også eventuelt besøkende
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Vask hjemmet ofte, og gå spesielt over flater som ofte berøres
 • Unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom
 • Hold deg oppdatert om situasjonen ved å følge med på lokale medier, Folkehelseinstituttets nettsider og/eller helsenorge.no

Generelle råd

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt.

Hvis noen har behov for assistanse til enkle dagligdagse ting (handle i butikken e.l), så kan man finne frivillige i borettslaget på våre Facebook-sider. Hvis du selv ikke har Facebook, så har du kanskje en du kjenner som har det og kan videreformidle en slik beskjed for deg?

Vi ber også om at alle holder avstand til arbeidere i borettslaget med tanke på smitte og smittevern.

GENERALFORSAMLING, DUGNAD OG CONTAINERE
Styret følger situasjonen med Korona-smitte tett, og er dialog med OBOS med tanke på gjennomføring av generalforsamling. Grunnet dagens situasjon kan det være at tidligere kommunisert dato (10. mai 2020) for generalforsamling må endres på. Styret vil komme med mer informasjon om når / hvor generalforsamlingen avholdes når dette er avklart.

Grunnet situasjonen med Korona-smitte i Norge har styret bestemt at vi velger å la årets dugnad utgå. Vi vil ordne med ekstra mannskap som tar hånd om det som våre flinke beboere vanligvis tar hånd om. 

Ordningen med containere blir gjennomført som vanlig, med mindre det kommer egne retningslinjer e.l på dette. Når man skal kaste i containere ber vi om at man unngår å samle seg. Hold avstand til personen foran deg er ferdig med å kaste sitt.  Forøvrig ønsker vi å minne om at det blir slått opp på containerne hva som ikke kan kastes i disse.

PÅGÅENDE PROSJEKTER
Grunnet situasjonen vi per tid er kan det være at pågående prosjekter må gjøres om, eller at fremdrift må endres. Hvis noen settes i karantene er det kjekt for SansBygg å motta denne informasjonen, slik at de kan planlegge fremdriften. Alle vesentlige endringer i fremdrift i rørrehabiliteringen og installasjon av infrastruktur til el-biler blir kommunisert så raskt som mulig. 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON FRA OBOS
OBOS eiendomsforvaltning AS vil på vegne av borettslaget sende en SMS fra nummer 1929, med forespørsel om samtykke til digital kommunikasjon. Dersom du samtykker, vil blant annet, årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver) brev og fakturaer kunne bli sendt pr e-post. I tillegg åpnes det også opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

MARKISER
Fra tid til annen hender det at styret får henvendelser om markiser som har falt ned grunnet vind e.l. Vennligst påse at markise trekkes inn om natten, og hvis man reiser bort. 

FACEBOOK / HJEMMESIDE
Følg oss på Facebook og følg med på våre hjemmesider for siste nytt. Dette er kanaler vi prøver å oppdatere fortløpende og rask, og er er raskere enn å dele ut informasjonsskriv fra gang til gang.