August 2021 – Rydding av fellesarealer i blokkene

9. og 10. september blir det ryddet i kjellere, sportsboder, kjøleboder og gamle søppelrom. 

Alle må merke tingene sine med leilighetsnummer og etternavn – det som ikke er merket vil bli kastet, uavhengig av hva tingen er!

Lapper som skal fylles ut med navn, klippes ut og teipes på et godt synlig sted på det som er ditt er delt ut i alle postkasser

Merking av ting må gjøres innen 9. september kl 07:00