Håndverker

Borettslaget har p.t ingen samarbeidsavtaler med firmaer, men vi jobber mot å få til samarbeidsavtaler med rørlegger, elektriker, maler og snekker.