Rørrehabilitering

På disse sidene finner du informasjon om rørrehabiliteringen som nå finner sted i blokkene.

Øverst på siden er siste nytt fra prosjektet. Under linjen kan man lese litt om bakgrunn, selve prosjektet og hva det omfatter.

Boligbok: Viktig informasjon ang. normalt vedlikehold!

PRESENTASJONER OG FREMDRIFTSPLAN

BAKGRUNNSINFORMASJON
Lutvannkollen Borettslag har i mange år hatt problemer med lekkasje fra rør, sluk m.m i blokkene. Dette sett opp mot alderen på vann- og avløpsrør i blokkene i borettslaget, og hvilken sammensetning disse har, gjør at det har kommet til et punkt hvor borettslaget har måttet se på vedlikehold/utskiftning av felles rør- og avløpsinstallasjoner i blokkene.

Generalforsamlingen i 2014 behandlet også et forslag fra Ole Reistads vei 11 ang. rehabilitering av våtrom i blokkene. Her ble det vedtatt at det kommende styret skulle innhente en tilstandsrapport og kostnadsoverslag for dette.

OMFANG
Gjennomføringen av prosjektet omfatter, i korte trekk, for leiligheter

 • Utskifting av felles rør- og avløpsinstallasjoner, også på kjøkken for 2-roms leiligheter.
 • Demontering av eksisterende utstyr/innredning i våtrom.
 • Remontering av eksisterende utstyr/innredning, med unntak av klosett.
 • Gjenoppbygging av våtrom etter Byggebransjens Våtromsnorm og Byggteknisk Forskrift.
 • Demontering og remontering av kjøkkeninnredning i 2-roms leiligheter.
 • Etterisolering av rørkasser på kjøkken i 2-roms leiligheter.
 • Vannskadesikre rørføringer.
 • Fliser på gulv og på våtrommets vegger.
 • Varmekabler.
 • Nytt klosett.

Gjennomføringen av prosjektet omfatter også

 • Istandsettelse av 4 nye enheter for salg
 • Istandsettelse av nytt fellesrom

Utskifting av sikringsskap
Mange av sikringsskapene er av eldre sort, og derfor modne for utskifting. Alle gamle sikringsskap, samt også de sikringsskap som eventuelt er skiftet men hvor dokumentasjon ikke er mulig å fremskaffe, blir skiftet. 

INNVIRKNING OG ØKONOMI
For andelseiere vil utskifting av rør- og avløpsinstallasjoner medføre en praktisk ulempe og en økonomisk endring. 

Arbeidene vil føre med seg en del støv og støy, slik at det til tider vil være vanskelig å være hjemme på dagtid. Det vil legges opp til at det er mulig å bo hjemme mens prosjektet gjennomføres, men det må beregnes en stund uten tilgang på vann og strøm i egen leilighet.

For andelseiere med to-roms leiligheter vil ulempen i byggeperioden også inkludere stue og kjøkken, da vann- og avløpsinstallasjoner i innkasset rørføring på kjøkkenet også skal skiftes.

Den økonomiske endringen kommer i form av en justering av felleskostnadene og økning av fellesgjeld. Justering av felleskostnadene kommer grunnet det som er å anse som en oppgradering av installasjoner og våtrom. For andelseiere i blokkene vil dette medføre en økning i felleskostnader og fellesgjeld. For andelseiere i rekkehusene medfører prosjektet ingen endring i felleskostnaden, men fellesgjelden vil øke.

Av hensyn til ryddighet og oversiktlighet i fordelingen av kostnadene blir det tatt opp to separate pantelån; ett til den delen som skal nedbetales av hele borettslaget i fellesskap etter den gjeldende fordelingsnøkkelen, og ett som nedbetales av andelseierne i blokkene, også innenfor den gjeldende fordelingsnøkkelen.

Fellesgjeld etter endt prosjekt per andel, antas å bli som oppgitt under. Det bemerkes her at justering av fellesgjeld grunnet opprettelse av 4 nye andeler ikke er gjort. Dette blir gjort etter som andelene blir solgt.

Rekkehusandel:
Økning av fellesgjeld med 105.000 – 120.000

1-roms leilighet: 
Økning i felleskostnad på kr. 350 til kr. 400 per måned
Økning av fellesgjeld med 105.000 – 125.000

2-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 475 til kr. 550 per måned
Økning av fellesgjeld med 160.000 – 170.000

3-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 650 til kr. 750 per måned
Økning i fellesgjeld med 220.000 – 230.000

4-roms leilighet:
Økning i felleskostnad på kr. 750 til kr. 850 per måned
Økning i fellesgjeld med 245.000 – 255.000

Vi gjør oppmerksom på at dette er estimater gjort, og faktisk økning i fellesgjeld og felleskostnad blir først helt tydelig etter gjennomført prosjekt.

Norconsult AS og Dalan Advokater sine bemerkninger til Generalforsamlingen