Parkering

Parkering i borettslaget kan til tider være problematisk, i og med at vi ikke har alt for mange plasser. I perioder ved mye besøk (jul, påske o.l), så åpner styret for utvidelse av parkeringsmulighetene. Dette blir annonsert i hvert enkelt tilfelle. Det jobbes også med å få til en mer lettvint løsning for parkering for gjester som benytter kjøretøy (eksempelvis firmabil), som ikke er tillatt på gjesteparkeringen, når de skal besøke beboere i borettslaget.

Borettslaget har utleie av plasser, skulle noen trenge en ekstra parkeringsplass. Det er ikke ubegrenset med plasser, så hvis vi ikke har noen ledige setter vi deg gjerne på venteliste.

Det er mulig å leie parkeringsplass over lenger eller kortere tid. Korttidsleie av parkeringsplass blir primært sett en oppstillingsplass ute.

Styret får, med ujevne mellomrom, henvendelser om feilparkeringer, hastighet innad i borettslaget m.m. Vi kan gjøre lite annet enn å henvise til vårt husordensreglement, samt å nevne at på vårt område har bilister vikeplikt for myke trafikanter uansett situasjon.

I 2019 har det blitt installert fartsdempende tiltak på utvalgte områder av borettslaget, og noen steder har det også blitt satt opp sperringer for å hindre ferdsel av kjøretøy.

Etterlevelse av borettslagets kjøre- og parkeringsbestemmelser kontrolleres av borettslagets parkeringsselskapet. Det er dermed viktig at de som har parkeringsplass ute har parkeringsbevis tydelige plassert i frontruten!

Har du fått en kontrollsanksjon? Hvis du har blitt ilagt en kontrollsanksjon av vårt parkeringsselskap og ønsker å klage på denne, finner du informasjon om hvordan dette gjøres nederst på kontrollsanksjonen. Klage på ilagt kontrollsanksjon skal kun rettes til parkeringsselskapet.