Om vaktmester

Vår vaktmester har det daglige ansvaret for drift og vedlikehold av borettslagets bygningsmasse, fellesarealer og utearealer.

Vaktmester utfører ikke arbeid i andeler, med mindre dette er i forbindelse med skadebegrensning.

Vaktmester har arbeidstid hverdager 0600-1400.

Noe av det vaktmester gjør:

 • Generelt vedlikehold av borettslagets område, herunder brøyting, strøing, plenklipping, kantslåing, fjerning av løv og grus, tømming av søppelbøtter og søppelplukking
 • Se over parkeringsanlegg
 • Skifte lyspærer ved behov
 • Utstede midlertidige parkeringstillatelser til firmaer
 • Enkelt vedlikehold og reparasjoner
 • Ettersyn av tekniske anlegg, garasjeporter i garasjeanlegg og felles dører
 • Planlegging og gjennomføring av dugnader
 • Følge opp entreprenører og håndverkere som definert av styret
 • Produsere ringeklokkeskilt
 • Følge opp Oslo kommune om vedlikehold av grøntarealer utenfor vårt område, samt avfallshåndtering
 • Ordne juletre
 • Oppfølging av sandfang og dreneringskummer
 • Skru på/av tilførsel til utekraner i blokkene
 • Skru på/av varmekabler for vannrør i blokkene
 • Diverse oppgaver som gitt av styret

Ved vaktmesters ferie leier borettslaget inn ekstra mannskap i form av en vikar eller et firma som skjøter hans oppgaver. I slike tilfeller kan man oppleve en litt annen standard på brøyting, strøing, gressklipping o.l enn man er vant til fra vaktmesters side. I slike tilfeller ønsker vi tilbakemelding om dette. Ved vaktmesters ferie/fravær løser også styret en del mindre oppgaver på kort varsel.

Styret og vaktmester er avhengig av tilbakemeldinger fra beboerne for å kontinuerlig kunne forbedre driften og bomiljøet i borettslaget, og vi setter pris på å motta dette!