Om styret

Styret i Lutvannkollen Borettslag er, sammen med vaktmester, ansvarlig for å ivareta våre områder og verdier (bygningsmasse, utearealer m.m) på best mulig måte. På samme tid skal vi være en bidragsyter til et godt bomiljø. Dette er til tider en stor oppgave, og vi tilstreber alltid å gjøre vårt beste på alle områder!

I tillegg skal styret lede borettslaget i samsvar med lov, vedtekter, husordensreglement og vedtak i generalforsamlingen.

Men, styret er ikke bare til for det ovennevnte, vi besvarer også gjerne spørsmål om smått og stort. Har du spørsmål, ikke vær beskjeden, ta kontakt med styret.

Informasjon fra styret og om borettslaget finner du under «Nyttig».

Styrets viktigste oppgaver er:

  • Fatte vedtak om bruk av midler til drift, vedlikehold og bomiljøtiltak
  • Anvise fakturaer til betaling og styre borettslagets økonomi, samt fastsette budsjett.
  • Foreta nødvendige reguleringer av felleskostnader
  • Behandle klager og søknader
  • Etterse etterlevelse av husordensregler og vedtekter
  • Oppfølging av personell
  • Oppfølging av borettslagets leverandører og avtaler

For mer informasjon om styremedlemmer, se protokoll fra siste generalforsamlingen.