Kontakt styret

Styret behandler tidvis mange saker på vegne av borettslaget og beboere. Alle henvendelser som rettes til styret skal inneholde fullt navn og nummeret på leiligheten eller adressen. Leilighetsnummeret finnes på eget skilt øverst til venstre eller høyre på inngangsdøren til hver enkelt leilighet i blokkene.

Styret er underlagt taushetsplikt, og vil alltid behandle en henvendelse konfidensielt.

Kritiske henvendelser som vannlekkasje o.l meldes til vaktmester og/eller styret i telefontiden. Utenom vaktmesters eller styrets telefontid må andelseier/beboer selv besørge utbedring/skadebegrensning ved å kontakte fagpersonell. Styret og vaktmester skal uten unødvendig opphold varsles skriftlig om forholdet.

Akutt fare som brann, branntilløp m.m meldes alltid til nødetater uten opphold!

For å sikre at informasjon ikke blir borte er vi avhengig av at alle henvendelser rettes skriftlig. Det enkleste er per e-post eller kontaktskjemaet i bunnen av denne siden, men man kan også legge et brev i vår postkasse. Enkle spørsmål besvarer vi gjerne over telefon eller SMS.

Vi prøver å informere så godt vi kan, og vi gjør vårt beste for å dele ut informasjonen så raskt som mulig i flest mulige kanaler (hjemmesiden, Facebook, e-post og oppslag på infotavler). Ønsker du å være med i epostgruppen og motta infoskriv og annen informasjon fra styret per epost? Klikk her

Saker som skal behandles på styremøte må være styret i hende minimum 7 dager før ordinært styremøte. Ordinære styremøter holdes den 1. tirsdagen i hver måned, med unntak av juli hvor det ikke vil være møteaktivitet for styret.

Foruten enkle saker som bestillinger og opprettelser av avtaler, vil de fleste henvendelser til styret, som ikke er rene spørsmål, være noe som må behandles på et styremøte.

Husk, våre vedtekter og husordensreglement omtaler det meste som er borettslagets ansvar, andelseiers ansvar og hva beboer kan og ikke kan gjøre uten å søke. Er du i tvil, spør oss!

Styrearbeid gjøres i fritiden av hvert enkelt styremedlem. Svartiden vil derfor variere, men vi tilstreber å besvare alle henvendelser innen 5 dager hvis ikke henvendelsen må behandles på et styremøte.


KONTAKTINFORMASJON

  • Telefon styreleder: 412 49 990
    • Telefontid: mandag – fredag, 0900-1600
  • Epost: lutvannkollen(at)styrerommet.no eller bruk vårt kontaktskjema lenger ned.
  • Postkasse: Ole Reistads vei 7
  • Kontor: Ole Reistads vei 1B (ca. 7m til høyre for inngangen til oppgangen)

KONTAKTSKJEMA
Felter markert med * er obligatoriske

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer jeg at mine opplysninger (navn, e-postadresse, telefonnummer og adresse) sendes til styret i Lutvannkollen Borettslag.