Avfallshåndtering

Kildesortering

I borettslaget har vi kildesortering.

Vi sorter

  • matavfall (grønn pose),
  • plastavfall (lilla pose),
  • restavfall,
  • papp og papir og
  • glass-og metallemballasje.

Poser til mat- og plastavfall får du gratis i de fleste matbutikker.

Du kan ikke sette søppel eller annet utenfor søppelanleggene. Hvis det er fullt i søppelanlegget må du finne seg et annet søppelanlegg i borettslaget hvor det er plass.

Spesialavfall

Spesialavfall som elektronikk, batterier, maling, lakk, lim og løsemidler må hver enkelt levere på godkjent sted. Elektronikk kan du levere der hvor tilsvarende elektronikk selges, mens maling og diverse kan leveres på miljøstasjonen på Circle K.

Gjenbruksstasjoner

På Lindeberglokalet (på Lindeberg senter), samt på Trosterud minigjenbruksstasjon, kan du levere ting til ombruk, levere avfall og kildesortere det du ikke kan kaste hjemme i restavfallet.

Containere

I forbindelse med dugnaden på våren hvert år sørger borettslaget for containere for større avfall fra boenhetene. Det er beskrevet på stor lapp ved containerne hva du kan kaste i disse og hva du ikke kan kaste. Vennligst overhold dette så vi slipper ekstra kostnader i form av avviksgebyr.

Borettslaget sørger også for bur til småelektronikk i forbindelse med dugnaden. Disse burene er til mindre elektronikk som TV, mikrobølgeovner, radioer, stereoanlegg og lignende. Større elektriske apparater som kjøleskap, komfyrer, frysere og lignende må du selv sørge for å fjerne.