Ny strømkabel til Lutvann leir

Forsvaret trenger ny strømkabel til Lutvann leir. Denne vil legges over vårt område. På denne siden vil du finne siste nytt om rundt dette prosjektet.

Så langt det lar seg gjøre vil det bli gravd opp, lagt ned rør / kabel og så fylt igjen fortløpende. Der hvor dette ikke lar seg gjøre vil det bli sørget for at man kan passere.

Under er foreløpig fremtidsplan. Vi må understreke at denne er foreløpig, og fremdrift kan endre seg.

Foreløpig fremdriftsplan:

 • Uke 40:
  – Oppstart 03. oktober
  – Etablering av riggplass
  – Graving over / ved snuplass og lekeplass ved Ole Reistads vei 45
 • Uke 41:
  Graving fra Ole Reistads vei 45 til Ole Reistads vei 37. Det graves, legges kabel og fylles igjen fortløpende.
 • Uke 42:
  Graving fra Ole Reistads vei 37 og forbi garasjene. Det vil bli dårlig adkomst til garasjene / parkeringsplassene og disse må tømmes før det graves. Venter på avklaring om dette vil gjelde for alle garasjer / parkeringsplasser, eller bare de på hver side av grøften som graves. Alternativ parkering vil bli etablert som nødvendig. Vi kommer med beskjed om dette når vi fått eksakte datoer. Beboere med berørte garasjer / parkeringsplasser varsles per SMS – påse at du er registrert med riktig telefonnummer hos OBOS slik at vi kan få varslet!
 • Uke 43:
  Graving fra ballbanen og ned til innkjøring i gressplen ved høyspentledning. Garasjene ved gjesteparkeringen kan bli berørt og bør da tømmes før graving påbegynnes. Alternativ parkering blir da opprettet. Hvis garasjene blir berørt vil du bli varslet per SMSM – påse at du er registrert med riktig telefonnummer hos OBOS slik at varslingen når deg!
 • Uke 45 & 46
  Graving under høyspentledning bak Ole Reistads vei 5.