Infoskriv September 2023

CONTAINER FOR HAGEAVFALL
Containere for hageavfall blir satt på ballplassen fra mandag 9. oktober til mandag 16. oktober.

Det blir to containere, en til hageavfall (grønt som busker, kvist o.l) og en til jord / gravemasser (plantejord, litt grus o.l). Pass på at du kaster i riktig container!

PRIS FOR LADING AV EL-BIL PÅ EGEN LADESTASJON
Prisen per kWh for lading fra ladestasjon på egen plass settes ned til kr. 2 per kWh fra 1. oktober eller 1. november, avhengig av fra hvilken dato Circle K klarer å gjennomføre endringen i sine systemer.

ØKNING BETALING “BLOKK REHAB”
Grunnet en feil har ikke innbetaling for “blokk rehab” økt med 20% fra 1. oktober 2023 som tidligere annonsert. Dette er rettet og vil bli korrigert på felleskostnadene f.o.m november 2023.

VINDUER I OPPGANGER
Det går mot kaldere tider, og det er viktig at vinduer i oppgangene blir holdt lukket.

UTVENDIG KLEDNING PÅ REKKEHUS
I løpet av september blir det befaring av all utvendig kledning på rekkehus for å legge en plan for videre vedlikehold av dette. Vi vil forsøke å varsle per SMS når dette blir så raskt vi har fått bekreftet dato og tid.

VARMEKABEL PÅ RØR OG UTEKRANER
Viktig at varmekabel på rørene i rekkehusene settes på, samt at utekranene tømmes for vann for å unngå skader på rør gjennom vinteren.

ARBEID PÅ ENKELTE REKKEHUSTAK
Protan Tak AS skal montere stigesikringer på enkelte rekkehus, stort sett enderekkehusene. Vi vil forsøke å varsle når vi har fått dag og tid for dette.