Infoskriv September 2022

UTDELING AV NYE BRANNSLUKKERE OG RØYKVARSLERE
Utdeling av nye brannslukkere og røykvarslere vil finne sted i løpet av september. Mer info om dato og tidspunkt vil komme i postkassen til den enkelte.

CONTAINER FOR HAGEAVFALL
Det blir i år som i fjor container for hageavfall. 

Containere blir satt på ballplassen, som tidligere. Container blir satt ut mandag 26. september og blir hentet igjen mandag 3. oktober. 

Det blir to containere, en til hageavfall (grønt som busker, kvist o.l) og en til jord / gravemasser (plantejord, litt grus o.l). Pass på at du kaster i riktig container!

UTDELING AV NYE BRANNSLUKKERE OG RØYKVARSLERE
Utdeling av nye brannslukkere og røykvarslere vil finne sted i løpet av september. Mer info om dato og tidspunkt vil komme i postkassen til den enkelte.

FERIE VAKTMESTER
Vaktmester har ferie til 19. september.

KONTROLL AV SIKRINGSSKAP
Vi har fått en henvendelse fra en beboer (mange takk for det!) med bilder og dokumentasjon i forbindelse med oppgradering av et sikringsskap. Da dette er en feil som kan være tilstede i flere sikringsskap har vi bestilt kontroll av sikringsskap for alle rekkehus. Det er viktig at vi får kontrollert og eventuelt utbedret sikringsskap som har samme feil. Finner man samme type feil så blir denne utbedret samme dag, hvis mulig, eller det lages avtale med den enkelte om hvilken dag utbedring skal finne sted.

Kontroll vil skje på følgende dager på følgende adresser:

  • 6. september 2022, klokken 18-20: Ole Reistads vei 21-29
  • 7. september 2022, klokken 18-20: Ole Reistads vei 31-37
  • 8. september 2022, klokken 18-20: Ole Reistads vei 39-45

Det er Elektro-Fagmannen AS som vil gjennomføre kontrollen.

SIKRINGSSKAP
Det er registrert at mange sikringsskap i blokkene står åpne. Sikringsskap skal til enhver tid være låst. 

Det kan være flere grunner til at sikringsskapet står åpent. Dette kan være for at noen ikke låser etter seg eller mangler nøkler, eller at låsen er ødelagt. 

Hvis låsen er ødelagt, ber vi om at feil meldes via våre hjemmesider. 

Hvis man mangler nøkkel til sikringsskapet kan dette kjøpes av borettslaget, eller skaffes hos en låsesmed, Jernia, Maxbo og flere.

JUSTERING AV KOSTNAD BADEREHABILITERING BLOKK
Kategorien Rørrehab blokk på felleskostnadene justeres opp med 10% f.o.m 1. november 2022 med bakgrunn i heving av renter.