Infoskriv September 2021

CONTAINER TIL HAGEAVFALL
Container for hageavfall settes ut på ballbanen mandag 27. september 2021. Disse blir stående til mandag 4. oktober 2021. Det blir 1 container for jord, småstein og lignende, og en container for kvist og grønt. 

Vi ber om at alle sorterer nøye! For eksempel, så skal det grønne fra planter i container for kvist og grønt, mens jordklumpen (litt røtter på er OK) skal i container for for jord. Hvis det er avvik på innholdet i en container blir borettslaget belastet med avviksgebyr på kr. 2000,- per container med avvik. I tillegg vil for eksempel prisen per tonn med jord gå fra kr. 875,- til kr. 1825,- i og med at det vil bli behandlet som “usortert avfall”.

VARMEKABLER
Vi nærmer oss en kaldere periode, og vil minne om at dere må skru på varmekablene for utvendige rør for å hindre at disse fryser og sprekker.

TRÆR I VEIBANEN
Vi nærmer oss, mest trolig, vinterens første snøfall. Det er fint om alle kan passe på at det ikke er store greiner som henger ut i veibanen, slik at vi slipper å dra dette med oss og ødelegge dem når det brøytes.

HØSTFERIE
I forbindelse med at skolen har høstferie i uke 40, så tar også styret høstferie i denne perioden. Det vil bli begrenset aktivitet i styret i fra og med 2. oktober til og med 10. oktober. Vi vil prioritere eventuelle kritiske henvendelser. 

POSTKASSER
Vi minner om at nye postkasser blir levert og montert onsdag 6. oktober og torsdag 7. oktober – se eget skriv delt ut i hver enkelt postkasse. 

BALLBANE
Grunnet leveringsproblemer på utstyr og materiell til ballbanen er dessverre dette arbeidet ytterligere forsinket. Vi kan per nå ikke si noe sikkert om når det forventes oppstart og ferdigstillelse. 

NY TV-AVTALE
Vi har dessverre ikke mottatt beskjed fra Telenor Norge om når nye dekodere vil levere. Vi kommer med informasjon så raskt vi mottar denne.