Infoskriv November 2021

JULEGRANTENNING
Endelig kan vi igjen møtes til en hyggelig julegrantenning. 

Tradisjonen tro blir den gjennomført 1. søndag i advent (28 november). Vi starter forhåpentligvis med noen toner fra korpset for å varme opp mot tiden som kommer, før vi følger opp med hest og kjerre, gløgg og kakao. 

Oppmøtested blir ved juletreet utenfor Ole Reistads vei 1

Vi starter klokken 15:30!

Vi håper å se så mange som mulig!

Vel møtt!

FELLESKOSTNADER
Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022 med bakgrunn i økningen av konsumprisindeksen siste 12 måneder. 

HAGEAVFALL
Vi har funnet enkelte steder hvor det har blitt henlagt hageavfall (jord og kvist). Det er ikke tillatt å henlegge hageavfall på kommunale områder. Da dette er å anse som avfall er det heller ikke tillatt å henlegge på arealer i borettslaget. Vi har innhenting av hageavfall hver høst med egne containere, og på våren kan hageavfall kastes i containere som settes ut i forbindelse med dugnaden. Forutenom dette må hver enkelt selv bli kvitt sitt eget hageavfall på offentlig gjenvinningsstasjon / mottakspunkt.

TRAPPEVASK I OPPGANGER
Prisen for trappevask øker til kr. 130,- per måned f.o.m 01.01.2022. 

KJØRING I BORETTSLAGET
Styret har igjen observert en økning i hva vi ser som unødvendig kjøring. Kjøring for å hente noe man har glemt, bare levere noe lett og enkelt o.l kan ikke ses på som nødvendig kjøring. På hverdager i tidsrommet 8-18 kan gjesteparkering benyttes, og utenom dette tidsrom får man benytte sin egen parkeringsplass!

Vi håper at dette blir tatt til etterretning av de det gjelder.

INNGANGSDØRER SOM HOLDES ÅPNE
Det har kommet en del henvendelser om inngangsdører som holdes åpne. Vi vil atter en gang minne om at inngangsdørene til en hver tid skal holdes stengt, og spesielt at de ikke holdes åpne ved å legge det som noen anser som “smarte innretninger” i lås, karmer og hengsler. Sistnevnte sliter på dører, låser og hengsler!