Infoskriv Mars 2022

CONTAINER / DUGNAD
Vi håper at vi kan få gjennomført normal dugnad i år. Vi kommer med mer informasjon om dette. 

Containere blir også satt ut som normalt. Vi kommer tilbake med dato for dette.

NYTT FELLESROM
Det mangler nå bare litt “småtteri” før fellesrommet er helt klart, men det er såpass klart at det kan leies ut fra 1. eller 2. uken i april. Se mer informasjon på våre hjemmesider. 

HMS INTERNKONTROLL & EGENKONTROLL ELEKTRISK ANLEGG
I alle postkasser blir det lagt et skriv om HMS-internkontroll og egenkontroll av elektriske anlegg. Vennligst les gjennom dette og gjennomfør egenkontrollen.

KAMERAOVERVÅKNING PÅ UTVALGTE PLASSER I BORETTSLAGET
I tråd med generalforsamlingsvedtaket gjort på generalforsamlingen 2020 (for regnskapsåret 2019) er det installert kameraovervåking som dekker gjesteparkeringen i Ole Reistads vei og Lindebergåsen, foran maskingarasjen, samt innkjøringen til garasjene i Lindebergåsen 47, 49 og Ole Reistads vei 3, 5, 7 og 9. Beklageligvis har disse allerede kommet til sin nytte da det er oppdaget hærverk på port for Ole Reistads 5 og 7. 

INFORMASJONSMØTE FØR GENERALFORSAMLINGEN
Innkallingen til generalforsamlingen deles ut i løpet av påsken. Tidligere år har vi hatt et informasjonsmøte før generalforsamlingen for å gå gjennom deler av innkallingen og sakene som er fremmet, slik at man sparer seg tid for dette på generalforsamlingen. Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre de to foregående årene, men vi starter opp denne praksisen igjen nå!

Informasjonsmøte før generalforsamlingen avholdes torsdag 28. april kl 18:00 i borettslagets fellesrom i Ole Reistads vei 7! 

Velkommen!