Infoskriv Juni 2022

SOMMERFEST I LUTVANNKOLLEN BORETTSLAG – 20. AUGUST
20.august blir det sommerfest for alle som bor i Lutvannskollen borettslag. Vi kan god stemning for store og små. Hold av datoen 🙂

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN
Protokollen fra Generalforsamlingen avholdt 2. mai 2022 er å finne på våre hjemmesider. 

BRANNVERNKONTROLL / BRANNSLUKKERE
NOHA har gjennomført brannvernkontroll og levert ut batterier til alle. 

De hadde leveringsproblemer på batterier fra sin leverandør, og derfor fikk ikke alle batterier i den første runden. Husk at batteriene skal skiftes! 

Vi har bestilt opp nye røykvarslere til de som har meldt behov om dette. 

De fleste brannslukkere i andelene i borettslaget er nå av en alder som gjør at de ikke ble godkjent eller ikke vil bli godkjent i neste kontroll. Vi vil besørge utskifting av alle brannslukkere. Utlevering av dette blir i slutten av august og begynnelsen av september. Ved utlevering av ny brannslukker må den gamle medbringes. 

BALLBANEN
De siste arbeidene på ballbanen vil forhåpentligvis bli ferdigstilt i løpet av juni. I forbindelse med disse arbeidene vil det bli noe graving på balkongsiden av Ole Reistads vei 1. 

REKKEHUSGARASJER
Det har blitt avdekket at noen har tatt seg inn i en rekkehusgarasje ved å dirke opp låsen på håndtaket på porten. Vi ber om at alle holder et våkent øye rundt dette, og tar kontakt med Politiet ved mistenkelig aktivitet. 

GARASJEFEIING I BLOKKENE
Vi var dessverre litt sent ute med å bestille feiing av garasjene i år, så denne blir tatt nå i juni og ikke i mai som vanlig. Feiing av garasje blir den 28. og 29. juni. Se mer informasjon på eget oppslag.

SOMMERFERIE
Styret har sommerferie f.o.m 2. juli t.o.m 14. august. Kun kritiske henvendelser blir behandlet i dette tidsrommet.

Vaktmester har sommerferie 15. juli t.o.m 14. august. Henvendelser til vaktmester i denne perioden vil ikke bli besvart.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.