Infoskriv Februar 2024

UTVALG FOR Å SIKRE BORETTSLAGETS FREMTIDIGE DRIFT
Styret ser på alternativer for å sikre borettslagets drift i årene fremover. I den sammenheng så ønsker styret å etablere et utvalg bestående av andelseiere (både fra blokk og rekkehus) og representanter fra styret.

Er dette av interesse så ta kontakt med styret på lutvannkollenstyre@gmail.com innen 5. mars 24

VINTERFERIE UKE 8
Styret minner om at det i uke 8 i Oslo avholdes vinterferie og at styret også følger denne.

BORETTSLAGETS GENERALFORSAMLING
Styret minner om at dato for ordinær generalforsamling er satt til 17. April og at det 11. april blir avholdt et beboermøte.

MELDE FRA OM FEIL/MANGLER
Styret minner på ny om at man kan melde feil/mangler fra borettslagets hjemmeside

OPPMERKSOMHET VEDRØRENDE BRØYTING
Vinteren er på ingen måte over og som tidligere varslet så er det viktig at om man møter på traktoren når det brøytes må man gå godt til siden slik at traktoren kommer godt forbi. Det kan lett oppstå trange situasjoner og dette må vi gjøre alle gjøre vårt beste for å unngå.