Infoskriv Januar 2020

LADING AV EL-BIL
Vi har fått noen tilbakemeldinger fra enkelte brukere at ladingen plutselig avslutter. Dette kan bero på mange årsaker, men en årsak som er blitt nevnt for oss som har opplevd lignende problem på sin arbeidsplass er at Tesla-modellene trekker for mye strøm, og dermed kutter ladinger. Vi ber alle som har Tesla om å begrense lading til maksimalt 10A.

SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen vil bli avholdt i begynnelsen av mai. Hvis du ønsker å fremme en sak / forslag til Generalforsamlingen må forslaget være i hende innen utgangen av 28. februar 2020.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

MEDLEMMER TIL VALGKOMITEÉN
Valgkomitéen består per nå bare av en person. Her bør det være minst 1 til, helst to. Styret fikk mandat fra Generalforsamlingen i 2019 til å foreslå flere kandidater for valgkomitéen. Vi ønsker ikke at styremedlemmer skal sitte også i valgkomitéen og derfor ber vi om at noen melder seg til å ta på seg et kort lite verv i valgkomitéen. Det dreier seg om noen timers arbeid i løpet av februar. Send oss en mail hvis du er interessert, og vi gir beskjed videre til han som sitter i valgkomitéen.

INFRASTRUKTUR FOR LADING AV EL-BIL PÅ EGEN PARKERINGSPLASS
Styret har hatt en lang og grundig prosess med 4 tilbydere for installasjon av infrastruktur for lading av el-bil. Tilbyderne har vært Sievert Elektro, Mr. Elektro, Grønn Kontakt og Circle K. Etter grundig gjennomgang hvor pris på løsningen og løsningsforslaget, pris for ladestasjoner og pris (innkjøp og bruk) for andelseiere som bestiller ladestasjon blitt vurdert. Styrets valg falt på Circle K, og arbeidet med kartlegging og planlegging av gjennomføringen er i gang. Vi håper på ferdigstilling i løpet av 4 til 6 måneder.

KJØRING PÅ OMRÅDET
Vi ønsker igjen å minne om at kjøring på området skal kun gjøres når det er nødvendige, og i trygge former. Bilister har vikeplikt for alle myke trafikanter i vårt borettslag.

BAD OG SIKRINGSSKAP
Hvis noen av rekkehusandelene ønsker pris på rehabilitering av bad, eller utskifting av innmat i sikringsskapene, vennligst gi beskjed til oss på e-post og vi videreformidler dette til entreprenøren. Vi mener og tror at vi har god kontroll på de som har meldt interesse tidligere, så dere trenger ikke melde på nytt.