Infoskriv Juni 2020

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 
Protokollen fra årets Generalforsamling er nå tilgjengeliggjort på våre hjemmesider.

Hvis det er noen som ønsker en fysisk utgave av denne, og ikke har mulighet til å skrive den ut selv, gi beskjed og vi vil ordne med dette. 

OPPSUMMERING GENERALFORSAMLING
I tillegg til kommentarer og innspill til sakene under generalforsamlingen har vi notert oss følgende punkter som har kommet som forslag / innspill, og hvordan vi ser for oss at vi vil jobbe med disse. Det kom flere innspill / kommentarer enn det som nevnt under, og de er ikke glemt, men vi forholder til de punkter som berører mer enn en adresse / oppgang i infoskrivet.

Innspill: 

  • Rørinspeksjon / spyling av avløpsrør i rekkehus: Vi henter inn priser og finner noen dager hvor det gjennomføres en inspeksjon av avløpsrørene. Hvis inspeksjonen viser at det er mye fett- og kalkavleiringer i rørene, og en rengjøring er nødvendig, så vil dette også bestilles.
  • Skilting i borettslaget: Vi ser på mulige plasseringer av skilt for å bedre informere om retning til de forskjellige adressene for å minimere muligheten for å kjøre feil.
  • Stativ til sykler i gamle søppelrom / sportsboder: Vi tar en gjennomgang av rommene, og ser på mulighetene for noe slikt.
  • Fartsdumper: Gå over fartsdumper og sørge for at de er tilpasset hastighetsnivået som er tillat.

SOMMERFERIE 2020
Styret har sommerferie 4. juli 2020 – 17. august 2020 I denne perioden kan man ikke forvente svar på e-post eller andre henvendelser som ikke er av kritisk art. 

Telefonen vil være bemannet i den normale telefontiden, samt i telefontiden til vaktmester ved hans ferie. Vi ber om at dere utviser skjønn og forståelse, og lar henvendelser som kan vente til etter sommerferien vente til da.