Infoskriv 21.06.2020

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 
Protokollen fra årets Generalforsamling er nå tilgjengeliggjort på våre hjemmesider.

Hvis det er noen som ønsker en fysisk utgave av denne, og ikke har mulighet til å skrive den ut selv, gi beskjed og vi vil ordne med dette. 

OPPSUMMERING GENERALFORSAMLING
I tillegg til kommentarer og innspill til sakene under generalforsamlingen har vi notert oss følgende punkter som har kommet som forslag / innspill, og hvordan vi ser for oss at vi vil jobbe med disse. Det kom flere innspill / kommentarer enn det som nevnt under, og de er ikke glemt, men vi forholder til de punkter som berører mer enn en adresse / oppgang i infoskrivet.

Innspill: 

  • Rørinspeksjon / spyling av avløpsrør i rekkehus: Vi henter inn priser og finner noen dager hvor det gjennomføres en inspeksjon av avløpsrørene. Hvis inspeksjonen viser at det er mye fett- og kalkavleiringer i rørene, og en rengjøring er nødvendig, så vil dette også bestilles.
  • Skilting i borettslaget: Vi ser på mulige plasseringer av skilt for å bedre informere om retning til de forskjellige adressene for å minimere muligheten for å kjøre feil.
  • Stativ til sykler i gamle søppelrom / sportsboder: Vi tar en gjennomgang av rommene, og ser på mulighetene for noe slikt.
  • Fartsdumper: Gå over fartsdumper og sørge for at de er tilpasset hastighetsnivået som er tillat.

SOMMERFERIE 2020
Styret har sommerferie 4. juli 2020 – 17. august 2020 I denne perioden kan man ikke forvente svar på e-post eller andre henvendelser som ikke er av kritisk art. 

Telefonen vil være bemannet i den normale telefontiden, samt i telefontiden til vaktmester ved hans ferie. Vi ber om at dere utviser skjønn og forståelse, og lar henvendelser som kan vente til etter sommerferien vente til da.