Infoskriv 2 Juni 2021

DIGITAL GENERALFORSAMLING
Det er delt ut et informasjonsskriv i hver postkasse om deltakelse i den elektroniske generalforsamlingen. 

Innkallingen generalforsamlingen er tidligere delt ut i postkassene til alle, og den ligger også her på vår hjemmeside

Det ble gjort en liten endring i innkallingen for å rette noe som ville blitt adressert fra møteleder under en fysisk generalforsamling, men som ble uteglemt når den digitale utgaven ble laget. Derfor har det blitt sendt to innkallinger. Dette gjelder punkt 9 hvor det er 3 personer som ønsker å stille som styremedlemmer, men det er bare 2 plasser til valg.

For de som ikke har mulighet til å benytte seg av den digitale løsningen er det med infoskrivet en stemmeseddel. 

2 representanter for styret vil sitte på styrerommet i Ole Reistads vei 1B tirsdag 22. juni 2021 fra 19:00 til 21:00 for å ta mot stemmeseddelen for de som må benytte seg av den analoge løsningen.

Vi beklager endringen i gjennomføringen av generalforsamling i siste liten, men da Oslo kommune ikke åpnet for større forsamlinger som forventet og håpet, må vi ty til denne løsningen for å avholde generalforsamlingen innen 30. juni 2021. 

RÅDYR PÅ OMRÅDET
Styret mottok følgende fra en beboer på søndag

Jeg har de siste dagene sett på et rådyr med nyfødt unge som holder til i buskene/trærne rundt høyspenten, der det går turstier på alle sider. Har observert flere som går tur med hund uten bånd som skremmer dem. 

Et voksent rådyr kan fort flykte fra fare, et ungt rådyrs forsvarsmekanisme er å gjemme seg ved bruk av vegetasjon og sin naturlige kamuflasje. 

I denne forbindelse ønsker vi å minne om båndtvangen. Det er uheldig for vilt i området med løse hunder da viltet kan bli skremt, og i verste tilfellet kan det oppstå en uheldig situasjon hvor en hund går til angrep.