Infoskriv Oktober 2020

CONTAINER TIL HAGEAVFALL
Container til hageavfall er satt opp på ballplassen. Disse er merket godt med hva som kan kastes i de forskjellige containerne – vennligst respekter dette så vi unngår unødvendige merkostnader i form av avviks- og håndteringsgebyr!

Containeren blir stående til torsdag 15. oktober 2020.

VARMEKABLER UTVENDIG RØR REKKEHUS
Den kaldere årstiden nærmer seg, og vi minner om at det er på tide å skru på varmekabler for utvendig rør i rekkehusene.

RENS AV TAK OG TAKRENNER
Rens av takrenner på blokkene, samt tak og takrenner på rekkehus er bestilt av Takrenneservice AS.

Det er litt usikkert hvilken dato de kommer på. Vi ønsker at det skal tas så sent som mulig, slik at det ikke er mye løv fra trærne som havner i takrennene og på taket etter at de er renset. Vi sender en SMS til de som er registrert i SMS-systemet noen dager i forveien, samt legger ut beskjed på Facebook.

LADESTASJONER, INTERNETT OG KABEL-TV
Styret mottar fra tid til annen spørsmål ang. ladestasjoner på egne parkeringsplasser, internett og kabel-tv som ikke virker. Vi ber dere rette spørsmål til leverandørene av disse for å få raskere og bedre hjelp enn hva styret kan bistå med.

Ladestasjoner: Circle K Kundeservice, www.circlek.no eller +47 22 96 24 00
Internett: Lynet Kundeservice; www.lynet.no eller +47 21 99 33 66
Kabel-TV: Telenor Kundeservice; www.telenor.no eller +47 915 09 000