Infoskriv 1 Mai 2020

CONTAINERE
Containere blir hentet inn mandag 11. mai 2020. Helgen er dermed siste mulighet for å kaste søppel o.a 

Vi vil besørge tømming av containere som må tømmes fredag 8. mai 2020.

FEIING AV BALLBANEN
Mandag 11. mai skal ballbanen feies. Vennligst sørg for å flytte biler som er parkert der i tidsrommet 10-14. Gjesteparkering, eller gressplen bak Ole Reistads vei 5 kan benyttes. 

FEIING AV GJESTEPARKERING OG PARKERINGSPLASSER
Tirsdag 12. mai skal gjesteparkering og biloppstillingsplasser utendørs feies. Vennligst benytt ballbanen og gressplenen bak Ole Reistads vei 5 som alternativ parkering denne dagen. 

ANLEGGSCONTAINERE O.L
Vi minner om at containere o.a som benyttes i forbindelse med rørrehabiliteringen ikke er en lekeplass. Vennligst sørg for at de flotte yngre i borettslaget er inneforstått med dette.