Infoskriv 1 Mars 2020

INSTALLASJON AV INFRASTRUKTUR FOR LADESTASJONER
I uke 12 begynner installasjonen av infrastrukturen for ladestasjonene i borettslaget. 

I forbindelse med dette trenger installatøren, Sønnico, full tilgang til garasjeanleggene og en del parkeringsplasser for å gjennomføre sitt arbeid uten forsinkelser.

Garasjene / parkeringsplassene vil være stengt i forskjellige tidsrom, og alle biler må være flyttet. Dette for å unngå skader på kjøretøy, samt at arbeidet vil gå raskere. 

Borettslaget og installatør fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår på kjøretøy som ikke er flyttet. For en del kjøretøy vil vi også se oss nødt til å besørge flytting av kjøretøy for eiers regning og risiko hvis de ikke er flyttet. Vennligst påse at du flytter bilen i tidsrommet nevnt under. 

Det vil det være oppslag på garasjeporten som informerer om at garasjen er stengt, og i hvilket tidsrom. Det samme gjelder for parkeringsplasser ute, hvor det blir satt opp fysisk avsperring. Når lappen på garasjeporten / avsperringen er fjernet kan man trygt benytte plassene igjen.

I perioden hvor garasjen / parkeringsplassen er stengt kan gjesteparkering og ballbane benyttes av beboere for å parkere sine kjøretøy. Se oppslag på skriv utdelt i din postkasse for uke / datoer det berører din parkeringsplass.

De rekkehusgarasjene som ikke er nevnt over forventer installatør at det ikke trengs tilgang til for å legge opp infrastruktur. 

Vi vil gjøre vårt beste for å minne på om stenging av garasjer/plasser uken før de stenges, men vi ber dere vennligst å ned notere disse uker/datoer nå, og passe på at bilen er flyttet ut av garasjen / vekk fra parkeringsplassen!

BESTILLING AV LADESTASJON
Borettslaget har inngått en ladeavtale med Circle K som vil stå for installasjon av nytt ladeanlegg for våre utendørs og innendørs parkeringsplasser. Vi har avtalt tidspunkt for installasjon sammen med Circle K. Mer informasjon om dette kommer senere.

For å få rabattert pris på ladeboksen og installasjonen må dette ​bestilles av Circle K senest den 20. mars​, slik at de kan installere ladebokser samlet. Pris for installasjon av ladeboks hvis du bestiller før 20. mars 2020 er kr. 18990,-

For bestilling av ladeboks og abonnement, trykk her

Det er fullt mulig å bestille ladeboksen nå, og få den installert, uten å ta den i bruk (hvis du ikke har el-bil, men vurderer for fremtiden e.l). Hvis du ikke vil ta ladeboksen i bruk nå legger du i bestillingen under ‘’kommentar’’ ​en beskjed om at boksen ikke skal tas i bruk nå og at du derfor ikke skal betale noe enda. Når du er klar for å ta boksen bruk sender du en e-post til ​kontakt@circlekcharge.no​ for å aktivere ladeboksen og abonnementet.

Bestilles ladeboks etter etter 20. mars 2020 er prisen for installasjon av ladeboks kr. 20990,-

Månedskostnad og variable priser
Abonnementskostnaden er 69 kr/måned. Pris per kilowattime blir bestemt av styret (kommer i tillegg til månedskostnad). Borettslaget vil forsøke så godt som mulig å legge seg på en pris per kilowattime som er hva borettslaget betaler per kilowattime.

De som eventuelt ikke har mulighet til å bestille på nett bes ta kontakt med Circle K på kontakt@circlekcharge.no​ eller +47 22 96 25 35.