Infoskriv Juli 2021

FELLESKOSTNADER GRUNNET RØRREHABILITERING
Da har styret fått sett på kostnadsbildet for rørrehabiliteringen, og har funnet summen den enkelte andel skal tillegges for å betale den del av utgiften som kun skal dekkes av beboere i blokkene. Summene tillagt hver andel per måned er å finne i tabellen under.

Økning tillegges på fakturaen for felleskostnader f.o.m  1. september 2021.