Hvem kontakter jeg?

Hvem skal du kontakte, og i hvilket tilfelle? Det prøver vi å gi et så godt og detaljert svar på her som mulig.

Kritiske tilfeller som må varsles vaktmester (0600-1400 på hverdager):

 • Vannlekkasje (andeler og fellesarealer)
 • Problemer med vanntilførsel
 • Defekt garasjeport (hvis den ikke kan åpnes, eller står åpen og temperaturen er under -10C)
 • Branntilløp

Utenom vaktmesters telefontid må andelseier/beboer selv besørge utbedring/skadebegrensning ved nødvendig tiltak eller å kontakte fagpersonell. Styret og vaktmester skal uten unødvendig opphold varsles skriftlig om forholdet.

Utenom vaktmesters og styreleders telefontid har vi følgende anbefalinger:

Vannlekkasje fra rør:
Ta kontakt med et rørleggerfirma som har døgnvakt. Disse har også som regel samarbeidspartnere hvis de ikke har anledning til å hjelpe.

Vanninntrengning fra utsiden
Kontakt en blikkenslager / taktekker, eller snekkerfirma med døgnvakt.

Strømbrudd eller annet relatert til elektriske installasjoner
Kontakt et elektrikerfirma med døgnvakt

Låst ute av leilighet
Kontakt en låsesmed med døgnvakt.

Garasjeport i felles garasjeanlegg som ikke går opp
Fristil motor på porten og løft porten opp manuelt. Ved siden av panelet for å betjene porten ligger brukerveiledning for porten. Se i denne for hvordan å fristille motor.
Om vinteren er det viktig at porten også lukkes igjen etter at man har kjørt ut/inn, ellers kan vannrør og andre installasjoner fryse!

Henvendelser som gjøres til vaktmester utenom arbeidstid kan bli fakturert den enkelte.

Akutt fare som brann, branntilløp m.m meldes alltid til nødetater uten opphold!

Henvendelser som rettes til vaktmester

 • Hærverk og skader
 • Forsøpling
 • Nytt ringeklokkeskilt
 • Diverse defekte ting (låser, lyspærer, brannslukker i fellesarealer, m.m)
 • Behov for maling

Henvendelser som rettes til styret:

 • Klager
 • Hærverk
 • Søknad om tilbygg/påbygg (rekkehus)
 • Bygningsmessige endringer
 • Oppussing av våtrom/bad
 • Leie av fellesrom
 • Bestilling av postkasseskilt
 • Bestilling av nøkler til oppgangsdør
 • Bestilling av garasjeportåpner
 • Leie av parkeringsplass
 • Parkeringstillatelse
 • Parkeringsbevis for faste oppstillingsplasser
 • Avtale for bruk av ladestasjon for el-bil
 • Forsøpling
 • Defekt røykvarsler
 • Defekt brannslukningsapparat
 • Forslag/innspill til styret
 • Forslag/innspill til Velferds- og miljøutvalget
 • Forslag til generalforsamlingen
 • Alle henvendelser hvor du ikke vet hvem du skal kontakte, eller som ikke er nevnt noe sted.

Interessert i å gjøre en forskjell?

 • Meld deg gjerne som interessert til vår valgkomité hvis du er interessert i styrearbeid, eller ønsker å bidra i noen av våre utvalg.
 • Har du lyst til å finne på noe i borettslaget for alle, bare ta kontakt med styret så finner vi ut hva vi kan bidra med!