Avtaler

Borettslaget har avtaler med flere firmaer. Under følger en kort beskrivelse av disse.

OBOS BBL
Borettslaget regnskapsfører og utfører tjenester relatert til regnskapsføring, fakturabehandling, arkivering, årsmøter og annen nødvendig assistanse for styret og andelseiere.

Global Connect
Leverer internettlinje via fiber til alle andeler i borettslaget. Avtalen løper til mai 2024.

Telenor AS
Leverer TV-tjenester til alle andeler i borettslaget. Avtalen inneholder også tjenesten T-We.

Circle K AS
Er borettslagets tilbyder for lading av el-bil på parkeringsplass som følger andeler. Circle K drifter og ivaretar anlegget for borettslaget, samt håndterer alt av fakturering til andelseiere som har kjøpt ladestasjon og inngått avtale for dette.

Anticimex AS
Utfører kontroll av brannvernutstyr (røykvarslere, brannslukkere, rømningsveier og rømningsskilt). Kontrollen gjennomføres en gang i året, normalt i november.

GK Inneklima AS
Utfører service og vedlikehold på ventilasjonanlegg og vifter. Dette utføres en gang i året.

Rentokil Initial Norge AS
Håndterer skadedyrsbegrensning i borettslaget gjennom en serviceavtale om åtestasjoner på strategiske steder. De utfører også nødvendig arbeid i andeler ved mistanke om skadedyr (insekter, gnagere m.m).

Norconsult AS
For tiden borettslagets samarbeidspartner i byggtekniske spørsmål, tilstandsvurderinger og utbedringer. De fungerer også som bindeledd mellom styret og entreprenør i større vedlikeholdsprosjekter.

Assa Abloy Entrance Systems AS
Utfører service og vedlikehold på borettslagets garasjeporte i felles garasjeanlegg. Service utføres 1 gang i året.

P-Service AS
Utfører kontroll av borettslagets kjøre- og parkeringsbestemmelser på veier og parkeringsplasser i borettslaget.

Gjensidige Forsikring ASA
Forsikrer borettslagets bygningsmasse, maskiner og ansatte.

Vassnes Gravering AS
Leverer postkasseskilt til borettslaget.

Grønt og Rent AS
Bistår vaktmester i perioder med stor belastning, samt vikarierer ved vaktmesters ferie.